Banh My Fe 1

Banh My Fe 1

BÁNH MỲ CỘT ĐIỆN - FOOD PHOTOGRAPHY

CÁC HÌNH ẢNH FOOD CHO MENU MỚI CỦA BÁNH MỲ CỘT ĐIỆN TRONG ĐỢT RE-BRANDING QUA 10 NĂM PHÁT TRIỂN.